ANTI-SOCIAL


DRAMA, LÅNGFILM, FÖRPRODUKTION

Anti-social

Långfilmen befinner sig i förproduktion.


Synopsis:

"Anti-social" är en långfilm som utforskar Johanna och Sebastians komplexa livsberättelser. Två unga vuxna som genom en intrikat väv av minnen och episoder, delar en labyrint av inre mörker. Mestadels utspelar sig berättelsen under en förtätad midsommarafton då Sebastian och Johanna för en gemensam middag som avbryts av stundens påträngande impulsivitet. Denna kväll föder ett subtilt maktspel, där fundamentala frågor om förtroende och livsåskådningar ställs inför granskning.


Både Johanna och Sebastian har avvikit från sina psykologistudier och befinner sig i en nedåtgående spiral av cynism och nihilism. Trots deras distinkta strategier för att hantera denna förlamande världsbild, delar de en kollektiv avsaknad av tillit och en överlevnadsinstinkt som håller dem ovanför vattenytan. För Sebastian utgör kampen att bryta sig loss från denna destruktiva cykel en central strävan, medan Johanna istället omfamnar det nihilistiska för att övervinna sig själv och leva fullt ut.


Deras liv präglas av bedrägeri och konsten i falskspel, och en utformad överlevnadsstrategi som möjliggör en överlevnad i en värld där förtroendet är en knapp resurs. "Anti-social" avtäcker de djupa existentiella utmaningarna hos två individer som saknar fast fotfäste i samhället och tvingas konfrontera sina mest ångestfyllda demoner under ett ödesdigert möte.