KATTEN I TRAKTEN


DRAMA, KORTFILM, FÖRPRODUKTION

Katten i trakten

Kortfilmen befinner sig i förproduktion.


Synopsis:

Zinahs strävan efter en konventionell tillvaro kompliceras av den ständiga påminnelsen om en destruktiv passion, en emotionell odyssé där hon ihärdigt försöker att distansera sig från sitt förflutna, men misslyckas. Hennes inre värld befinner sig i en dualitet av längtan och avsky riktad mot mannen hon en gång älskade, en individ vars levnadsväg präglats av gängkriminalitet. 


I kortfilmen "Katten i trakten" utforskar regissören subtilt och konstfullt de komplexa skeendena där paradoxer uppstår inom individen, när den destruktiva passionen tar över och genomsyrar hela det mänskliga väsendet. 


Den subtila undersökning sträcker sig också till att belysa en kvinnas utsatthet i gängmiljö, där vägen mot sexuell exploatering blir en av de tragiska realiteterna som präglar berättelsen.